Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | Holistik Hekim | Hakan Eraltan | #holistikhekim

 
İLETİŞİM
TIP SANATI
DANIŞMANLARIMIZ
KURSLAR
HAKKIMIZDA
ANASAYFA
 

Anasayfa / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Metni
 

KVKK BAŞVURU FORMU

Dr.Ethem Hakan Eraltan (Holistikhekim.com ve/veya HH) ile çalışan/işveren/ziyaretçi olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Holistikhekim.com koruması altındadır. İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Holistikhekim.com, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için KVK Kurumunun belirlemiş olduğu gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaya özen göstermektedir.
Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan tarafımıza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen kişiler;

? Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
? İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
? Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 ? Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 ? Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
? İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
? Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Holistikhekim.com bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda "yazılı" olarak tarafımıza yapılacak başvurular, aşağıdaki linkte belirttiğimiz Başvuru Formunun çıktısı alınarak;

? Başvuru Sahibi'nin şahsen başvurusu ile,
? Noter vasıtasıyla,
? Başvuru sahibinin şahsi mail adresi ile kvkk@holistikhekim.com mail adresine gönderilerek,
? Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak muayenehanemizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

KVKK Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız.

 
Anasayfa / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Metni
 

KVKK BAŞVURU FORMU

Dr.Ethem Hakan Eraltan (Holistikhekim.com ve/veya HH) ile çalışan/işveren/ziyaretçi olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Holistikhekim.com koruması altındadır. İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Holistikhekim.com, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için KVK Kurumunun belirlemiş olduğu gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaya özen göstermektedir.
Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan tarafımıza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen kişiler;

? Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
? İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
? Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 ? Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 ? Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
? İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
? Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Holistikhekim.com bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda "yazılı" olarak tarafımıza yapılacak başvurular, aşağıdaki linkte belirttiğimiz Başvuru Formunun çıktısı alınarak;

? Başvuru Sahibi'nin şahsen başvurusu ile,
? Noter vasıtasıyla,
? Başvuru sahibinin şahsi mail adresi ile kvkk@holistikhekim.com mail adresine gönderilerek,
? Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak muayenehanemizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

KVKK Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız.Hakkımızda

Gizlilik İlkeleri

Kullanıcı Sözleşmesi

KVKK

İletişim